פירסומים

האדם שבקצה האגו– פסיכולוגיה טרנפרסונלית בין מזרח למערב. (2009) הוצאת כתר/רימוןהאדם שבקצה האגו
לדף הספר בהוצאת כתר

 

 

 

 

בין כאב לסבל בבודהיזם ובדאואיזם. בתוך כהנא, דויטש ורדמן (עורכים) חידת הייסורים, הוצאת ידיעות אחרונות (2012)חידת הייסורים
לדף הספר

 

 

 

בין כאב לסבל וייסורים: הגישה הבודהיסטית לקשב חשוף (מיינדפולנס). פסיכולוגיה עברית (2012)
למאמר

 

שלבים,רגרסיה, ויצירה-שיתופית: שלושה מודלים של התפתחות על פי תאוריות הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית. בתוך כהנא ונוב (עורכים) אל העצמי: תהליכי אינדוידואציה ומעברי חיים. הוצאת מס (2014)
אל דף הספראל העצמי

 

 

 

 

חוויה מיסטית או התקף שגעון. "חיים אחרים" – מס' 75 – דצמבר (2002)

למאמר

 

 בין האור לצללים: השפעת החוויה המיסטית על הנפש, אקדמות, 25149-139,(2010)אקדמות
למאמר